14.09.21Tobias Elstrup
Fysisk træner, Randers FC


1) Hvad er mental sundhed for dig?


"Mental sundhed er at være glad for det man laver og føle at verden har brug for det. Hvis man trives med det og evner at handle ud fra sine værdier, er det for mig et udtryk for mental sundhed.​"

​(fortsættes under billedet...)

2) Hvorfor er mental sundhed vigtigt i elitesport/i din profession?


"Mental sundhed er vigtig i elitesport, fordi der medfølger et stort pres for resultater fra en selv og omverdenen. Derfor er det vigtigt at få alle til at føle, at de har gode kompetencer og er vigtige, således de får opfattelsen af, at de hører hjemme i sportens verden, selv i perioder, hvor der opleves modgang. Dette skaber en tro på egne kompetencer og gør dermed folk mere selvtillidsfyldte".14.09.21Kristoffer Pallesen
Professionel fodboldspiller, AaB


1) Hvad er mental sundhed for dig?


"For mig er mental sundhed lig min evne til at være nærværende, fokuseret og til stede i netop den situation, jeg befinder mig i. Det gør sig gældende, når jeg skal præstere i min sport, men i høj grad også når jeg er sammen med mine børn og kæreste. Formår jeg ikke at holde fokus på den konkrete situation, er det for mig et tegn på ubalance, et for højt stressniveau og generel ubehag."

​(fortsættes under billedet...)

2) Hvorfor er mental sundhed vigtigt i elitesport/i din profession?


"Min mentale balance er altafgørende for at kunne præstere optimalt til træning og i kamp. Jeg har igennem karrieren lært at det mentale pres er en stor del af topsport.

Derfor prioriterer jeg særligt den mentale restitution efter kampe og træning, så jeg undgår at presset tager overhånd. Tidligere i karrieren prioriterede jeg ikke denne del i tilstrækkelig grad. De senere år har jeg dog haft større fokus på min mentale sundhed, hvilket uden tvivl har forbedret min evne til at præstere, men også haft en positivt effekt på mit liv generelt".09.09.21Jesper Frigast Larsen / Frigast Consult, tidl. Chef de Mission (DK)

"Jeg opfatter mental sundhed som et andet udtryk for trivsel.


Og al den snak om trivsel i elitesport - er det ikke bare noget blødsødent pladder, som skal hjælpe de næstbedste i deres erkendelse af, at de alligevel aldrig bliver de bedste?


For elitesport på topplan er jo grænseoverskridende og stenhårdt, og kun den stærkeste overlever. Er alle de største idrætsudøvere derfor ikke hensynsløse egoister, der tilsidesætter alt (og alle) til fordel for deres egne resultater?


Svaret på begge spørgsmål er heldigvis et klart og rungende nej!"
​(fortsættes under billedet...)

"... Som chef de mission for Danmark ved 8 olympiske lege har jeg haft æren og glæden af at stå i spidsen for ca. 400 danske OL-deltagere. Altså topidrætsudøvere, som har opnået et så højt internationalt niveau og opnået så gode resultater ved VM, EM og World Cups, at de har kvalificeret sig til OL. Hvad har de 400 danske topudøvere til fælles?

Som altid, når man generaliserer, vil det være muligt at finde undtagelser. Men som altovervejende hovedregler kan jeg pege på følgende:

• Topatleten tager ansvar for sin egen udvikling, på og udenfor idrætspladsen
• Topatleten kræver meget af andre, men mest af sig selv
• Topatleten elsker at træne, at konkurrere og at vinde
• Topatleten har klaret den svære overgang fra ungdoms- til voksenidræt
• Topatleten sætter sine egne målsætninger, uafhængigt af klub, forbund, Team Danmark osv.
• Topatleten har forældre, der har støttet, kørt og betalt, men ikke pacet

Der er ingen modsætning mellem disse egenskaber og det at vise omsorg for andre - og god og hensynsfuld opførsel i det hele taget. Men selvfølgelig vil den virkeligt talentfulde ofte anses for at være besværlig af dem, der ikke forstår, hvad der kræves for at nå til tops, og som derfor ikke forstår de krav, topatleten stiller til sine omgivelser. Det kræver derfor toptrænere og et støtteapparat i top at matche topatleten.

Trivsel - eller mental sundhed - er en forudsætning for toppræstationer. Det er jo egentlig såre simpelt. Hvordan kan man forvente en toppræstation af en atlet, der er usikker på egne evner, føler sig overset, ikke lyttet til, har smerter, eller som har problemer udenfor idrætten, som ikke er kendt eller forstået? Som kort sagt ikke trives?

Der er ikke noget nyt i dette. Det er derfor paradoksalt, at man kan tale om OL i Tokyo 2021 som den begivenhed, der langt om længe gjorde det okay at tale om mentale udfordringer hos topatleter. Når Simone Biles, Naomi Osaka og på hjemlig grund Rene Holten Poulsen fortæller åbent om deres problemer, bliver der lyttet.

Jeg vælger at opfatte dette positivt. For der er stadig et stort udviklingspotentiale, når det gælder topatleternes mentale sundhed. Præstationsanalyser og teknisk innovation af alle slags vinder mere og mere frem i elitesporten. Hvordan vi øger præstationerne gennem øget trivsel hos atleterne er et lidt mere diffust område.

For mig er nøgleordene kommunikation og empati. Trænere og støttepersoner er typisk meget resultatorienterede og går hurtigt i løsnings-mode. Tal mere sammen. Lyt meget mere til atleterne i stedet for altid at fortælle dem, hvad de skal gøre. Giv mere ansvar til atleterne. Forklar årsagen til dine dispositioner og lad være med at tro, at atleterne forstår, hvorfor du gør, som du gør, for atleten ser altid tingene fra sin egen synsvinkel. Hav eksterne "mentale støttepersoner", der ikke har autoritet overfor atleten, f.eks. i forhold til udtagelser, og som atleten derfor kan tale frit med. Det vil være gode steder at starte.

For hvis trivsel er lig med mental sundhed, så er bedre mental sundhed et skridt på vejen mod bedre resultater!"14.09.21Maria Steen Jespersen


1) Hvad er mental sundhed for dig?


"For mig handler det om at have det godt med sig selv, snakke pænt til sig selv og kende sit værd."

​(fortsættes under billedet...)

2) Hvorfor er mental sundhed vigtigt i elitesport/i din profession?


"Mental sundhed hjælper med robusthed og er derfor utrolig vigtig i elitesport, da man som udøver er under konstant pres for at præstere. Mental sundhed gør det nemmere at navigere i svære tider".14.09.21Camilla Goul
Mentaltræner Viborg FF (Talent/Superliga)

1) Hvad er mental sundhed for dig?


"For mig er mental sundhed en tilstand af trivsel. Det er oplevelsen af, at være i stand til at mestre og modstå de krav, man stilles på en tilfredsstillende og troværdig facon. Det er konstruktive tankemønstre, gode relationer til selv og andre og sunde rutiner. Det er evnen til at regulere og dirigere sig selv effektivt, når man møder modgang".

​(fortsættes under billedet...)

2) Hvorfor er mental sundhed vigtigt i elitesport/i din profession?


"Det korte svar er: for at sikre en bæredygtig tilværelse for det toppræsterende menneske.

Vi ser efterhånden, flere og flere eksempler på, at hvis man går på kompromis med trivslen, bliver karrieren kort og prisen høj. Både for unge talenter og voksne professionelle.

​Så mental sundhed er vigtigt, fordi ingen sport, intet resultat, ingen pengepræmie kan eller må blive vigtigere end mennesket bag".14.09.21Lotte Miller
Norsk landsholdstriatlet, OL 2020 Tokyo

1) Hvad er mental sundhed for dig?


"Mental sundhed for mig er definitionen på at være lykkelig og at have det godt med sig selv.
​Jeg har en stor tro på at mental sundhed er ekstrem vigtig for at optimere sin præstation indenfor eliteidræt".

​(fortsættes under billedet... Klik på billedet og se Lotte forklare om mental sundhed)

2) Hvorfor er mental sundhed vigtigt i elitesport/i din profession?


"Er man en lykkelig atlet - er man også en sund atlet og en sund atlet tager kloge valg og kan præstere stort, når det mest gælder. Derfor er det vigtigt at have fokus på:


* Hvad det er, der gør én selv lykkelig

* Hvad gør én til en glad atlet

* Hvilke mennesker vil man omgås
* Hvad vil man gøre ved siden af sin idræt

... Og har man lyst til at bruge tid på familie og venner.
Man skal virkelig forstå, hvad det er, der giver energi og mentalt overskud i hverdagen.

Dét tror jeg er opskriften på, at blive en lykkelig atlet, som kan præstere på sit aller aller bedste, når det mest gælder".14.09.21Peter Møller
​Landsholdsspiller, basketball

1) Hvad er mental sundhed for dig?


"Mental sundhed for mig er at man er i flow og formår at være tilstede i nuet. ".

​(fortsættes under billedet...)

2) Hvorfor er mental sundhed vigtigt i elitesport/i din profession?


"For nogen år siden havde jeg svært ved at være tilstede. Det kunne være i træning, kamp eller generelt i livet.

Efter jeg begyndte at træne det mentale aspekt er jeg nu i stand til at være tilstede i nuet, hvilket betyder jeg træner bedre, spiller bedre og generelt er kommet ind i et bedre flow i mit liv. Generelt har jeg mere overskud og en større glæde i det jeg laver til hverdag."14.09.21Miki Mørck Taagholt
Landsholdstriatlet/Racing Team Pewag

1) Hvad er mental sundhed for dig?


"Mental sundhed for mig er sammenhængen mellem alle aspekter af ens liv. Både privatliv, studieliv og arbejdsliv. Alle de aspekter, der rører sig i ens liv, de skal gå op i en højere helhed og der skal være en balance imellem dem for at kunne præstere. Ja, at være glad i alle dele af ens liv, det er utroligt vigtigt både i elitesport og i en professionel arbejdskarriere for at kunne præstere; at man er i balance og er glad".

​(fortsættes under billedet...)

... Fortsat


"I bund og grund er mental sundhed for mig, at jeg er glad og har overskud i alle delene i mit liv uanset om det er i mit sportslige eller personlige domæne.

Og er der ikke sammenhæng mellem mit personlige liv og arbejdsmæssige liv, så kan jeg heller ikke præstere til konkurrence.
Det tror jeg gør sig gældende uanset om man er eliteatlet eller i erhvervslivet."14.09.21Oliver Lundgaard
Iværksætter og fodboldtræner, Fodbold & Event

1) Hvad er mental sundhed for dig?


"Den funktion som gør, at man er mentalt til stede i hverdagen. Mental sundhed kan forstås på mange måder, men de vigtigste elementer er, at den mentale del virker".

​(fortsættes under billedet...)

2) Hvorfor er mental sundhed vigtigt i elitesport/i din profession?


"Den er vigtig for at man kan præstere sit bedste både i medgang og modgang.
Men i særdeleshed modgang, det netop dér at mindsettet er vigtigt og beviser, at man mentalt er tilstede i modgang".14.09.21Dual Career-rådgiverne, Aarhus Universitet
AU Elitesport

1) Hvad er mental sundhed for dig?


"Mental sundhed for os handler om, at man kan se en mening med de forskellige aktiviteter, man beskæftiger sig med.

Det er blandt andet derfor, at vi som rådgivere i Dual Career går meget op i, at studerende elitesportsudøvere kan se meningen med den plan og det dobbelte karrierespor, de vælger at følge".

​(fortsættes under billedet...)

... Fortsat


"Vi tror på, at det er særligt vigtigt for elitesportsudøveres mentale sundhed, at der er en balance mellem de forskellige miljøer, de indgår i.

​Når de både kan se mening med deres aktiviteter og der er balance mellem disse, er der også bedre forudsætninger for at præstere – både i sporten og på studiet".