Vi kan hjælpe dig med at udnytte dit fulde potentiale

Vi kan ved hjælp af et individuelt tilrettelagt mentaltrænings forløb hjælpe atleter i alle aldre med at udvikle sig både i og udenfor sporten.

vores ydelser & Priser

Nedenfor finder du et uddrag af vor ydelser indenfor mentaltræning. Disse ydelser står sjældent alene, men bliver sammensat til en individuel tilrettelagt pakke til hver klient. For at høre nærmere så kontakt os endelig, så vi kan sammensætte det optimale forløb til dig eller din udøver.

Billede af workshops der viser dele af de mange elementer som en sådan indeholder

Workshops

Workshops hos Mind Your Talent er individuelle for hvert forløb. Hvilket vil sige at når du aftaler en workshop med Mind Your Talent så vil denne blive tilrettelagt efter jeres behov.

Workshops hos Mind Your Talent kan omhandle mange forskellige emner indenfor mentaltræning. Visualisering, lifeskills, kulturelledelse og værdibaseret ledelse er blot et lille udvalg af mulige emner.

Prisen for en workshop er 1100 kr.

Prisen kan variere alt efter antallet af deltagere og antallet af konsulenter som forestår workshoppen. Dette vil blive aftalt nærmere ved booking af en workshop

Billede af en person der holder et foredrag. Foredrag kan være en god start på et sportspsykologisk forløb i netop din klub.

Foredrag

Udover individuelle forløb afholder Mind Your Talent også foredrag omkring præstationsoptimering, mentaltræning og sportspsykologi.

Foredraget vil omhandle emner som alle udspringer fra mentaltræning, sportspsykologi og præstationsoptimering.

Derudover vil der blive lavet mindre refleksionsøvelser for at give tilhørerne et glimt af vores arbejde.Hvis det er noget for din skole, sportsklub eller lignende så kontakt os endelig for et uforpligtende tilbud.

Prisen for et foredrag er 1400 kr.

to mennesker der sidder overfor hinanden i forbindelse med en individuel sportspsykologisk samtale

Individuelle samtaler

Individuelle samtaler kan både være for trænere og atleter. Samtalen vil som regel tage udgangspunkt i en problematik, som du oplever. Det kan også være som evaluering på en præstation eller som forberedelse op til en stor turnering. Denne form for mentaltræning kræver et tæt samarbejde og man bør forvente at ens problematik ikke kan løses ved en enkelt session, men at det er et fortløbende samarbejde.

Prisen for individuelle samtaler er 800 kr. for en times samtale.

Billede af en person der tager noter og observere, hvilket er hvad vi gør ved sparring i praksis

Sparring i praksis

Sparring i praksis er, som det lyder sparring mellem udøver og konsulent. Dette kan både være til konkurrence eller træning. Sparring er vigtigt for både udøver og konsulent, da det gør relationen stærkere og giver begge parter et billede af om der sker fremskridt og hvilke problematikker der bør fokuseres på.
Sparring i praksis bør ikke stå alene, men sammensættes som en pakke løsning med en eller to af vores andre ydelser.

Prisen for sparring i praksis er 800 kr.

Gruppesamtaler

Gruppesamtalen er en god start på et hold forløb eller som introduktion til mentaltræning i en klub. Disse samtaler vil hovedsageligt være en forlængelse af workshops, hvor deltagerne har arbejdet individuelt og kan have

Prisen for en times gruppesamtale er 1100 kr.

Da et sportspsykologisk forløb kræver tæt sparring, med både sparring i praksis, konsultationer og evalueringer, er det vigtigt at man som udøver forstår at en enkelt session som regel ikke er nok, for at rykke på et mentalt niveau. Denne tætte sparring er nødvendig for at skabe en relation, der kan holde selv når det bliver svært. 

Alle priser er inkl. moms og hertil kommer et seperat tillæg til kørsel. Som udgangspunkt vil konsultationer i enten Aarhus eller Odense være uden kørsel. Konsultationer udenfor en radius på 5 km af de to byer vil blive tillagt et kørselstillæg på 4 kr./km. 

Holistisk tilgang

I Mind Your talent, mener vi at den bedste måde at anskue en udøver på er ved at se på det hele menneske. Det er ikke kun det sportslige der tæller for en udøver, men blandt andet har familiære og sociale relationer en stor betydning. Derfor ligger vi stor vægt på at have hele individet for øje i vores arbejde med mentaltræning.

Lifeskills

Lifeskills betyder grundlæggende de egenskaber man lærer i én arena og tager med over i en anden arena. Eksempelvis planlægning af hverdagen og prioritering af tid, kan man som atlet lærer i eksempelvis skolen og så tage med over i sin sport. Dette er værktøjer som atleter i alle aldre kan have gavn af og som har til formål at gøre atleten klar til hele livet. Alle værktøjer du som atlet lærer i et mentaltrænings forløb kan overføres til andre dele af dit liv.

Mentaltræning

Vi arbejder med mentaltræning på både et individuelt- og gruppeniveau.
Mentaltræning handler i Mind Your Talent regi om træning af hele atletens mentalitet. I Mind Your Talent arbejder vi sammen med atleten om at sammensætte et unik forløb med unikke emner. Dette forløb bliver sammensat på baggrund af første individuelle samtale med atleten. Dette gøres så hver atlet får de værktøjer han eller hun har brug for i hans eller hendes arena.

Luk menu